Επικοινωνία

SEND A

MESSAGE

Do you have anything in your mind to tell us?
Please don't hesitate to get in touch to us via our contact form.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

GET IN TOUCH

Τιγκάκι, 85300, Κως, Ελλάδα
Τηλέφωνο. 694 810 4302
Email. [email protected]